Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.7

Verš

sa taṁ niśāmyātta-rathāṅgam agrato
vyavasthitaṁ padma-palāśa-locanam
vilokya cāmarṣa-pariplutendriyo
ruṣā sva-danta-cchadam ādaśac chvasan

Synonyma

saḥ — ten démon; tam — Nejvyššího Pána; niśāmya — jakmile viděl; ātta-rathāṅgam — vyzbrojeného diskem Sudarśanou; agrataḥ — před sebou; vyavasthitam — stojícího; padma — lotosový květ; palāśa — okvětní lístky; locanam — oči; vilokya — když viděl; ca — a; amarṣa — rozhořčením; paripluta — zaplaveny; indriyaḥ — jeho smysly; ruṣā — s velikou záští; sva-danta-chadam — do svého rtu; ādaśat — kousal; śvasan — syčel.

Překlad

Když démon viděl Nejvyššího Pána, Jehož oči se podobaly okvětním lístkům lotosu, jak před ním stojí vyzbrojený Sudarśana-cakrou, jeho smysly byly zaplaveny rozhořčením. Začal syčet jako had a s velikou záští se kousal do rtu.