Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.6

Verš

taṁ vyagra-cakraṁ diti-putrādhamena
sva-pārṣada-mukhyena viṣajjamānam
citrā vāco ’tad-vidāṁ khe-carāṇāṁ
tatra smāsan svasti te ’muṁ jahīti

Synonyma

tam — na Pána; vyagra — otáčející se; cakram — Jehož disk; diti-putra — syn Diti; adhamena — zvrhlý; sva-pārṣada — ze Svých společníků; mukhyena — s hlavním; viṣajjamānam — hrál si; citrāḥ — různé; vācaḥ — výrazy; a-tat-vidām — od těch, kteří nevěděli; khe-carāṇām — kteří létali po nebi; tatra — tam; sma āsan — vyskytly se; svasti — štěstí; te — Tobě; amum — jeho; jahi — prosím zabij; iti — takto.

Překlad

Když se disk začal točit v Pánových rukách a Pán se dostal do těsné blízkosti Svého hlavního společníka z Vaikuṇṭhy, který se narodil jako Hiraṇyākṣa, zvrhlý syn Diti, ze všech stran zazněla podivná slova svědků přihlížejících z letadel. Nevěděli nic o Pánově skutečném postavení a volali: “Kéž zvítězíš!” “Skoncuj s ním!” “Přestaň si s ním hrát!”