Skip to main content

Synonyma

a-kāraḥ
první písmeno — Bg. 10.33
první písmeno, aŚrīmad-bhāgavatam 11.16.12
ātura-cittānām-těch, jejichž mysl je stále naplněna starostmi a úzkost
ātura-cittānām-těch, jejichž mysl je stále naplněna starostmi a úzkostí — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.34
ādayaḥ-a jin
ādayaḥ-a jiní — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.2
ādayaḥ-a jemu podobn
ādayaḥ-a jemu podobní — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.8
vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času
vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.9
pāṇḍu-zesnulý otec Mahārāje Yudhiṣṭhira a jeho bratr
pāṇḍu-zesnulý otec Mahārāje Yudhiṣṭhira a jeho bratrů — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.11
sahasraṇīḥ-Bhīṣmadeva (který byl znalcem tisíců věd a umění
sahasraṇīḥ-Bhīṣmadeva (který byl znalcem tisíců věd a umění) — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.30
matiḥ-myšlení, cítění a chtěn
matiḥ-myšlení, cítění a chtění — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.32
pravāhaḥ-vzniká a je zničeno
pravāhaḥ-vzniká a je zničeno. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.32
parayoḥ-a strany protivník
parayoḥ-a strany protivníků — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.35
pradyumnāya, aniruddhāya a saṅkarṣanāya
všechny úplné expanze Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.37
a-tat-vidam
nezkušený v něčem takovém — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.4
a-tat-vidaḥ
osoby, které s tím nemají žádné zkušenosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.11
ti, kdo nemají poznání. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.48
a-tat-dhyānāt
z tělesného pojetí života — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.4
a-tat-arhā
jíž nepříslušelo — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.19
a-tat
ne taková — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.10
a-tat-arhaṇaḥ
i když pro to nebyl kvalifikovaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.9
a-tat-arhām
i když nemožné — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.4
a-tat-vidām
od těch, kteří nevěděli — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.6
nevědomé lidi — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14
a-tat-arhaṇān
kteří si to od nich nezasloužili — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.30
a-tat-tattva-vidaḥ
aniž by znali tajemství (těchto zlých znamení) — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.15
a-tat-jñān
postrádající duchovní poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
a-tat-racanayā
pro rozšiřování hmotných činností, mylně ztotožňující tělo s vlastním já — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.19
a-tat-arhaḥ
ačkoliv se nehodil pro nošení nosítek — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.1
nezpůsobilý pro toto postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.1
a-tat-prabhāva-vidaḥ
aniž by chápali jeho vznešené postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8
a-tat-jña-jana
těmi, kdo neznali jeho skutečné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10
a-śarīra-vāk
hlas pocházející od někoho, jehož tělo nebylo vidět — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.34
zvuková vibrace bez těla — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.54
a-nitye
dočasné mládí — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.41
a-tat-jñaḥ
nevědomý — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.10
a-tat-dhiyā
pokládáním těla za vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17
a-sva-dṛk
ten, kdo nevidí sám sebe (kvůli temnotě, kterou představuje tělesné pojetí života) — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.22
a-tat-vīrya-kovidā
bez poznání o svrchovaně mocné Osobnosti Božství (díky intenzivní lásce ke Kṛṣṇovi). — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.12
a-tat-jña
aniž by věděli — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.25
a-tat-vīrya-viduṣi
když Citraketu, který neznal moc Pána Śivy — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.10
a-sva-arthaiḥ
nikoliv určeným pro vlastní zájem — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10