Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.2-3

Verš

sa lakṣaṁ varṣa-lakṣāṇām
avyāhata-balendriyaḥ
stūyamāno mahā-yogī
munibhiḥ siddha-cāraṇaiḥ
kulācalendra-droṇīṣu
nānā-saṅkalpa-siddhiṣu
reme vidyādhara-strībhir
gāpayan harim īśvaram

Synonyma

saḥ — on (Citraketu); lakṣam — sto tisíc; varṣa — let; lakṣāṇām — sto tisíc; avyāhata — bez překážek; bala-indriyaḥ — jehož síla a schopnosti smyslů; stūyamānaḥ — velebený; mahā-yogī — velký mystický yogī; munibhiḥ — světci; siddha-cāraṇaiḥ — Siddhy a Cāraṇy; kulācalendra-droṇīṣu — v údolích velké hory Kulācalendry neboli Sumeru; nānā-saṅkalpa-siddhiṣu — kde lze dokonale rozvinout všechny mystické síly; reme — užíval si; vidyādhara-strībhiḥ — se ženami z planety Vidyādhara; gāpayan — podněcující opěvování; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho; īśvaram — vládce.

Překlad

Citraketu, nejmocnější mystický yogī velebený velkými mudrci a světci a obyvateli Siddhaloky a Cāraṇaloky, putoval a radoval se ze života milióny let, s neubývající silou těla a smyslů. Cestoval údolími hory Sumeru, kde lze dokonale rozvinout různé druhy mystických sil. V těchto údolích si se ženami z Vidyādhara-loky užíval života opěvováním slávy Nejvyššího Pána, Hariho.

Význam

Mahārāja Citraketu nezapomínal oslavovat Pána zpíváním Jeho svatého jména, přestože ho obklopovaly krásné ženy z Vidyādhara-loky. Na mnoha místech v písmech je dokázáno, že člověka, kterého neznečišťuje žádné hmotné podmínění — čistého oddaného opěvujícího slávu Pána — je třeba považovat za dokonalého.