Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.4-5

Verš

ekadā sa vimānena
viṣṇu-dattena bhāsvatā
giriśaṁ dadṛśe gacchan
parītaṁ siddha-cāraṇaiḥ
āliṅgyāṅkīkṛtāṁ devīṁ
bāhunā muni-saṁsadi
uvāca devyāḥ śṛṇvantyā
jahāsoccais tad-antike

Synonyma

ekadā — jednou; saḥ — on (král Citraketu); vimānena — se svým letadlem; viṣṇu-dattena — které obdržel od Pána Viṣṇua; bhāsvatā — oslnivě zářícím; giriśam — Pána Śivu; dadṛśe — uviděl; gacchan — pohybující se; parītam — obklopeného; siddha — obyvateli Siddhaloky; cāraṇaiḥ — a obyvateli Cāraṇaloky; āliṅgya — jak objímá; aṅkīkṛtām — sedící na jeho klíně; devīm — svou manželku, Pārvatī; bāhunā — svou paží; muni-saṁsadi — v přítomnosti velkých světců; uvāca — řekl; devyāḥ — zatímco bohyně Pārvatī; śṛṇvantyāḥ — poslouchala; jahāsa — smál se; uccaiḥ — velmi hlasitě; tad-antike — v blízkosti.

Překlad

Jednou když král Citraketu cestoval meziplanetárním prostorem v oslnivě zářícím letadle, které mu daroval Pán Viṣṇu, uviděl Pána Śivu obklopeného Siddhy a Cāraṇy. Pán Śiva seděl ve shromáždění velkých světců a jednou rukou objímal Pārvatī, sedící na jeho klíně. Citraketu se hlasitě rozesmál a v doslechu Pārvatī pak promluvil.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká:

bhaktiṁ bhūtiṁ harir dattvā
sva-vicchedānubhūtaye
devyāḥ śāpena vṛtratvaṁ
nītvā taṁ svāntike 'nayat

Tím je vyjádřeno, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, chtěl přivést Citraketua co nejdříve na Vaikuṇṭhaloku. Jeho plánem bylo, že Pārvatī má Citraketua proklít, aby se stal Vṛtrāsurou a mohl se tak v příštím životě rychle vrátit domů, zpátky k Bohu. Je mnoho případů, kdy byl oddaný jednající jako démon Pánovou milostí přiveden do království Boha. To, že Pán Śiva objímal Pārvatī, bylo přirozené, neboť byli manželé; Citraketu tedy neviděl nic mimořádného. Nicméně se tomu, že vidí Pána Śivu v této situaci, hlasitě smál, i když to neměl dělat. Čekalo ho za to nakonec prokletí, a toto prokletí vedlo k jeho návratu domů, zpátky k Bohu.