Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.6

Verš

citraketur uvāca
eṣa loka-guruḥ sākṣād
dharmaṁ vaktā śarīriṇām
āste mukhyaḥ sabhāyāṁ vai
mithunī-bhūya bhāryayā

Synonyma

citraketuḥ uvāca — král Citraketu řekl; eṣaḥ — tento; loka-guruḥ — duchovní mistr lidí, kteří se řídí védskými pokyny; sākṣāt — přímo; dharmam — náboženství; vaktā — přednášející; śarīriṇām — pro všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla; āste — sedí; mukhyaḥ — vůdce; sabhāyām — ve shromáždění; vai — vskutku; mithunī-bhūya — objímající se; bhāryayā — se svou manželkou.

Překlad

Citraketu řekl: Pán Śiva, duchovní mistr lidstva, je nejlepší z živých bytostí, které přijaly hmotná těla. Je tím, kdo vyslovuje pravidla náboženství. Jak úžasné však je, že objímá svou manželku Pārvatī uprostřed shromáždění velkých světců.