Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.1

Verš

śrī-śuka uvāca
yataś cāntarhito ’nantas
tasyai kṛtvā diśe namaḥ
vidyādharaś citraketuś
cacāra gagane caraḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; yataḥ — ve kterém (směru); ca — a; antarhitaḥ — zmizel; anantaḥ — neomezený Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tasyai — v tom; kṛtvā — poté, co složil; diśe — směru; namaḥ — poklony; vidyādharaḥ — král planety Vidyādhara; citraketuḥ — Citraketu; cacāra — cestoval; gagane — v prostoru; caraḥ — pohybující se.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co se Citraketu poklonil ve směru, kde Ananta, Nejvyšší Osobnost Božství, zmizel, začal cestovat meziplanetárním prostorem jako vládce Vidyādharů.