Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.23

Verš

yasmin daśa-vidhaḥ prāṇaḥ
sendriyārthendriyas tri-vṛt
tvayerito yato varṇās
tad-vibhūtīr vadasva naḥ

Synonyma

yasmin — v Níž; daśa-vidhaḥ — deset druhů; prāṇaḥ — životní vzduch; sa — se; indriya — smysly; artha — zájem; indriyaḥ — smyslů; tri-vṛt — tři druhy životní síly; tvayā — tebou; īritaḥ — vysvětlené; yataḥ — odkud; varṇāḥ — čtyři skupiny; tat-vibhūtīḥ — schopnosti; vadasva — prosím popiš; naḥ — mně.

Překlad

Ó velký brāhmaṇo, řekl jsi mi, že gigantická podoba virāṭ a Její smysly, předměty smyslového vnímání a deset druhů životního vzduchu existují spolu se třemi druhy životní síly. Nyní, je-li to tvoje vůle, mi prosím vysvětli různé schopnosti společenských skupin.