Skip to main content

Synonyma

bhāva-āviṣṭa hañā
zaplavený extatickou láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.63
bhāva-āviṣṭa
pohroužený v extázi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.125
neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.49-50
zaplavený extatickými láskyplnými emocemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.120
pohroužený v extázi lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.141
āviṣṭa-cetāḥ
oddaný, který je zcela pohroužený (v těchto činnostech) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.37
deva-āviṣṭa
zmocněný polobohy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.59
āviṣṭa ha-ilā
upadl do extáze lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.62
byl zaplaven. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.98
vstoupil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.5-6
dojatý — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.85
byl přemožen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.32
krodha-āviṣṭa ha-ilā
velmi se rozzlobil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.10
prema-āviṣṭa ha-ilā
byl zaplaven extatickou láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.52
āviṣṭa hailā
byl dojatý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.235
byl uchvácený — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.20
prema-āviṣṭa hailā
byl naplněn extází — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.67
upadl do extáze lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.123
přemožen extatickou láskou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.193
přemožen extází lásky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.51
byl zaplaven láskou a náklonností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.232
byl zaplaven extází lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.82
pohroužili se do extatické lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.90
sukha-āviṣṭa hañā
pohroužený ve štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.182
prema-āviṣṭa hañā
ve velké extázi lásky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.155
pohroužil se do čisté lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.150
jsoucí pohroužený v extázi lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.279
pohroužený v extatické lásce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.158
upadající do extáze lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.33
v extázi lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.73
zaplaveni extatickou láskou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.11
přemožen extatickou láskou k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.18
zaplavený extází lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.90
jsa pohroužený v extázi lásky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.138
āviṣṭa hañā
v transu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.6
ve velké extázi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.95
ve velké extázi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.91
plně pohroužené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.164
zaplavený — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.183
prema-āviṣṭa mana
mysl překypovala extatickou láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.156