Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.155

Verš

mathurā-nikaṭe āilā — mathurā dekhiyā
daṇḍavat hañā paḍe premāviṣṭa hañā

Synonyma

mathurā-nikaṭe — do blízkosti Mathury; āilā — přišel; mathurā dekhiyā — jakmile uviděl město Mathuru; daṇḍavat hañā — klanící se; paḍe — padá; prema-āviṣṭa hañā — ve velké extázi lásky.

Překlad

Jakmile se přiblížil k Mathuře a uviděl město, okamžitě padl na zem a v přílivu extatické lásky se poklonil.