Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.90

Verš

śrī-rāmadāsādi gopa premāviṣṭa hailā
gaṅgā-tīre ‘yamunā-pulina’ jñāna kailā

Synonyma

śrī-rāmadāsa-ādi — vedení Śrī Rāmadāsem; gopa — pasáčci; prema-āviṣṭa hailā — pohroužili se do extatické lásky; gaṅgā-tīre — břeh řeky Gangy; yamunā-pulina — břeh řeky Jamuny; jñāna kailā — mysleli si.

Překlad

Všichni důvěrní oddaní, kteří byli pasáčci vedení Śrī Rāmadāsem, se pohroužili do extatické lásky. Mysleli si, že břeh Gangy je břeh Jamuny.