Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.91

Verš

mahotsava śuni’ pasāri nānā-grāma haite
ciḍā, dadhi, sandeśa, kalā ānila vecite

Synonyma

mahotsava śuni' — když slyšeli o této slavnosti; pasāri — obchodníci; nānā-grāma — různých vesnic; haite — z; ciḍā — rýžové vločky; dadhi — jogurt; sandeśa — sladkosti; kalā — banány; ānila — přinesli; vecite — prodat.

Překlad

Jakmile se o slavnosti dozvěděli obchodníci z mnoha dalších vesnic, přišli tam prodávat rýžové vločky, jogurt, sladkosti a banány.