Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13

Verš

dakṣa uvāca
bhūyān anugraha aho bhavatā kṛto me
daṇḍas tvayā mayi bhṛto yad api pralabdhaḥ
na brahma-bandhuṣu ca vāṁ bhagavann avajñā
tubhyaṁ hareś ca kuta eva dhṛta-vrateṣu

Synonyma

dakṣaḥ — král Dakṣa; uvāca — řekl; bhūyān — nesmírně velká; anugrahaḥ — laskavost; aho — běda; bhavatā — tebou; kṛtaḥ — učiněný; me — mně; daṇḍaḥ — trest; tvayā — tebou; mayi — mně; bhṛtaḥ — učinil; yat api — ačkoliv; pralabdhaḥ — poražený; na — ne; brahma-bandhuṣu — nekvalifikovanému brāhmaṇovi; ca — také; vām — vy oba; bhagavan — můj pane; avajñā — opomenutí; tubhyam — ty; hareḥ ca — Pán Viṣṇu; kutaḥ — kde; eva — jistě; dhṛta-vrateṣu — ten, kdo provádí oběť.

Překlad

Král Dakṣa pravil: Můj drahý Pane Śivo, spáchal jsem proti tobě velký přestupek. Ty jsi však natolik laskavý, že místo abys mi upřel svoji milost, prokázal jsi mi svým trestem velkou přízeň. Ty a Pán Viṣṇu nikdy neopomíjíte dokonce ani neužitečné a nekvalifikované brāhmaṇy. Proč bych tedy já, který konám oběti, měl být výjimkou?

Význam

Přestože byl Dakṣa poražen, věděl, že jeho potrestání byla velká milost Pána Śivy. Uvědomil si, že Pán Śiva i Pán Viṣṇu neustále projevují svoji přízeň brāhmaṇům, třebaže brāhmaṇové nejsou pokaždé kvalifikovaní. Ve védské civilizaci nebyl potomek brāhmaṇy nikdy tvrdě trestán. O tom svědčí i Arjunovo jednání s Aśvatthāmou, jehož otcem byl velký brāhmaṇa Droṇācārya. Aśvatthāmā se dopustil ohavného zločinu, když zabil spící syny Pāṇḍuovců. Dokonce i Pán Kṛṣṇa ho za to zatratil, ale Arjuna mu prominul, protože Aśvatthāmā byl synem brāhmaṇy. V této souvislosti je významné slovo brahma-bandhuṣu. Brahma-bandhu je ten, kdo má sice otce brāhmaṇu, ale sám nejedná na bráhmanské úrovni. Takovému člověku se neříká brāhmaṇa, ale brahma-bandhu. Dakṣa svým chováním ukázal, že odpovídá této definici. Jeho otcem byl velký brāhmaṇa, Pán Brahmā, ale jeho chování vůči Pánu Śivovi příliš bráhmanské nebylo. Sám proto uznal, že není dokonalým brāhmaṇou. Pán Śiva je však spolu s Pánem Viṣṇuem příznivě nakloněný i nedokonalým brāhmaṇům. Pán Śiva Dakṣu netrestal jako nepřítele; pouze chtěl, aby se vzpamatoval a uvědomil si svoji chybu. Dakṣa to pochopil, a proto poděkoval Pánu Kṛṣṇovi i Pánu Śivovi za jejich velkou milost vůči pokleslým brāhmaṇům, včetně jeho samotného. Ačkoliv byl pokleslý, zavázal se vykonat oběť, což je jednou z povinností brāhmaṇů, a proto se začal k Pánu Śivovi modlit.