Skip to main content

Sloka 31

ТЕКСТ 31

Verš

Текст

tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ
тата тмани локе ча
бхакти-йукта самхита
драшси м тата брахман
майи локс твам тмана

Synonyma

Пословный перевод

tataḥ — potom; ātmani — v sobě; loke — ve vesmíru; ca — také; bhakti-yuktaḥ — zaměstnán oddanou službou; samāhitaḥ — zcela pohroužen; draṣṭā asi — uvidíš; mām — Mě; tatam — všude; brahman — ó Brahmo; mayi — ve Mně; lokān — celý vesmír; tvam — ty; ātmanaḥ — živé bytosti.

тата — затем; тмани — в тебе; локе — во вселенной; ча — также; бхакти-йукта — сосредоточишься на преданном служении; самхита — полностью поглощенный; драш аси — ты увидишь; мм — Меня; татам — пронизывающего все; брахман — о Брахма; майи — во Мне; локн — все вселенные; твам — ты; тмана — живые существа.

Překlad

Перевод

Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.

О Брахма, когда, создавая вселенную, ты полностью отдашься преданному служению, ты увидишь Меня в Своем сердце, увидишь, что Мною пронизана вся вселенная и что ты сам, вселенная и все живые существа покоятся во Мне.

Význam

Комментарий

Zde Pán mluví o tom, že Ho Brahmā během svého dne uvidí jako Pána Śrī Kṛṣṇu. Bude žasnout, jak se Pán během Svého dětství ve Vṛndāvanu expanduje do všech telátek, dozví se, jak Yaśodāmayī vidí v ústech Kṛṣṇy při Jeho rozpustilých dětských zábavách všechny vesmíry a planetární systémy a také během zjevení Pána Kṛṣṇy zjistí, že existuje mnoho milionů Brahmů. Všechny tyto projevy Pána, který se všude zjevuje ve Svých věčných, transcendentálních podobách, však nemůže pochopit nikdo jiný než čistí oddaní, kteří se vždy věnují oddané službě Pánu a jsou plně pohrouženi do myšlenek na Něho. V tomto verši je zároveň naznačeno, že Brahmā tyto vysoké kvalifikace má.

Здесь Господь имеет в виду то, что в течение своего дня Брахма увидит Его в образе Господа Шри Кришны. Брахма будет восхищен, увидев, как во время одной из Своих детских игр во Вриндаване Господь распространит Себя в бесчисленные экспансии, превратившись в мальчиков-пастушков и телят. Он узнает, что Яшодамайи обнаружила во рту у Кришны, беззаботно наслаждавшегося детскими играми, все вселенные и все планетные системы. В течение этого дня Брахмы, когда Господь Кришна будет находиться на земле, Брахма также убедится в существовании миллионов других Брахм. Подобные проявления Господа, всюду распространяющего Свои вечные трансцендентные формы, могут постичь только Его чистые преданные, постоянно занятые преданным служением Господу и поглощенные мыслями о Нем. В данном стихе также говорится о том, что все эти возвышенные качества были в полной мере присущи Брахме.