Skip to main content

Sloka 31

31

Verš

Текст

tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ
тата а̄тмані локе ча
бгакті-йуктах̣ сама̄хітах̣
драшт̣а̄сі ма̄м̇ татам̇ брахман
майі лока̄м̇с твам а̄тманах̣

Synonyma

Послівний переклад

tataḥ — potom; ātmani — v sobě; loke — ve vesmíru; ca — také; bhakti-yuktaḥ — zaměstnán oddanou službou; samāhitaḥ — zcela pohroužen; draṣṭā asi — uvidíš; mām — Mě; tatam — všude; brahman — ó Brahmo; mayi — ve Mně; lokān — celý vesmír; tvam — ty; ātmanaḥ — živé bytosti.

татах̣  —  тоді; а̄тмані  —  в собі; локе  —  у всесвіті; ча  —  також; бгакті-йуктах̣  —  утверджений в відданому служінні; сама̄хітах̣  —  повністю занурений; драшт̣а̄ асі  —  побачиш; ма̄м  —  Мене; татам  —  поширений; брахман  —  Брахмо; майі  —  в Мені; лока̄н  —  всі всесвіти; твам  —  ти; а̄тманах̣  —  живі істоти.

Překlad

Переклад

Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.

Брахмо, коли ти повністю зануришся у віддане служіння, творячи всесвіт, ти побачиш, що Я в тобі і в усьому всесвіті, а ти, всесвіт і живі істоти    —    в Мені.

Význam

Коментар

Zde Pán mluví o tom, že Ho Brahmā během svého dne uvidí jako Pána Śrī Kṛṣṇu. Bude žasnout, jak se Pán během Svého dětství ve Vṛndāvanu expanduje do všech telátek, dozví se, jak Yaśodāmayī vidí v ústech Kṛṣṇy při Jeho rozpustilých dětských zábavách všechny vesmíry a planetární systémy a také během zjevení Pána Kṛṣṇy zjistí, že existuje mnoho milionů Brahmů. Všechny tyto projevy Pána, který se všude zjevuje ve Svých věčných, transcendentálních podobách, však nemůže pochopit nikdo jiný než čistí oddaní, kteří se vždy věnují oddané službě Pánu a jsou plně pohrouženi do myšlenek na Něho. V tomto verši je zároveň naznačeno, že Brahmā tyto vysoké kvalifikace má.

ПОЯСНЕННЯ: Тут Господь дає зрозуміти, що протягом свого дня Брахма побачить Його в образі Господа Шрі Крішни. Брахма з подивом побачить, як Господь під час Своїх вріндаванських ігор поширить Себе в численних телят і пастушків. Він довідається, що Яшодамайі під час Крішниних дитячих забав побачила в Нього в роті всі всесвіти і планетні системи. Також Брахма переконається протягом свого дня, коли Крішна з’явиться на Землі, що крім нього існують мільйони інших Брахм. Але всі ці поширення Господа, що з’являється по всьому всесвіті у Своїх вічних, трансцендентних формах, зрозуміти можуть тільки чисті віддані, що цілковито присвячують себе на віддане служіння Господу і повністю занурені в Господа. Також цей вірш дозволяє зробити висновок про високі якості самого Брахми.