Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.31

Verš

nivītam āmnāya-madhu-vrata-śriyā
sva-kīrti-mayyā vana-mālayā harim
sūryendu-vāyv-agny-agamaṁ tri-dhāmabhiḥ
parikramat-prādhanikair durāsadam

Synonyma

nivītam — takto obklopen; āmnāya — védská moudrost; madhu-vrata-śriyā — sladký zvuk, plný krásy; sva-kīrti-mayyā — Svojí vlastní slávou; vana-mālayā — květinová girlanda; harim — Pánu; sūrya — slunce; indu — měsíc; vāyu — vzduch; agni — oheň; agamam — nepřístupný; tri-dhāmabhiḥ — třemi planetárními systémy; parikramat — obcházející; prādhanikaiḥ — pro boj; durāsadam — velice obtížné dosáhnout.

Překlad

Když Pán Brahmā hleděl na Pána, podobného hoře, došel k názoru, že je to Hari, Osobnost Božství. Na Jeho hrudi viděl velice krásnou girlandu z květů, která Ho oslavovala sladkými písněmi, plnými védské moudrosti. Chránil Ho k boji určený disk Sudarśana a ani slunce, měsíc, vzduch, oheň atd. se k Němu nemohly přiblížit.