Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.32

Verš

tarhy eva tan-nābhi-saraḥ-sarojam
ātmānam ambhaḥ śvasanaṁ viyac ca
dadarśa devo jagato vidhātā
nātaḥ paraṁ loka-visarga-dṛṣṭiḥ

Synonyma

tarhi — proto; eva — jistě; tat — Jeho; nābhi — pupek; saraḥ — jezero; sarojam — lotosový květ; ātmānam — Brahmā; ambhaḥ — pustošící voda; śvasanam — vysoušející vítr; viyat — nebe; ca — také; dadarśa — pohlédl na; devaḥ — polobůh; jagataḥ — vesmíru; vidhātā — strůjce budoucnosti; na — ne; ataḥ param — za hranicemi; loka-visarga — stvoření vesmírného projevu; dṛṣṭiḥ — pohled.

Překlad

Když Pán Brahmā, strůjce budoucnosti vesmíru, viděl Pána, pohlédl zároveň na stvoření. Viděl jezero v pupku Pána Viṣṇua a lotosový květ, jakož i pustošící vodu, vysoušející vítr a nebe. Vše se pro něho stalo viditelným.