Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.25

Verš

śata vatsara paryanta,jīvera jīvana anta,
ei vākya kaha nā vicāri’
nārīra yauvana-dhana,
yāre kṛṣṇa kare mana,
se yauvana-dina dui-cāri

Synonyma

śata vatsara paryanta — nanejvýš sto let; jīvera — živé bytosti; jīvana — života; anta — konec; ei vākya — tato slova; kaha — říkáte; vicāri' — bez uvážení; nārīra — ženy; yauvana-dhana — bohatství mládí; yāre — o které; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — projevuje; mana — zájem; se yauvana — toto mládí; dina — dny; dui-cāri — dva nebo čtyři.

Překlad

„,Lidská bytost nežije déle než sto let. Musíte vzít také v úvahu, že mládí ženy, které je pro Kṛṣṇu jediným lákadlem, trvá pouhých několik dní.̀“