Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.26

Verš

agni yaiche nija-dhāma,dekhāiyā abhirāma,
pataṅgīre ākarṣiyā māre
kṛṣṇa aiche nija-guṇa,
dekhāiyā hare mana,
pāche duḥkha-samudrete ḍāre

Synonyma

agni — oheň; yaiche — jako; nija-dhāma — své vlastní místo; dekhāiyā — ukazující; abhirāma — přitažlivý; pataṅgīre — můry; ākarṣiyā — přitahující; māre — zabíjí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; aiche — takto; nija-guṇa — své transcendentální vlastnosti; dekhāiyā — ukazující; hare mana — přitahuje Naši mysl; pāche — nakonec; duḥkha-samudrete — v oceánu neštěstí; ḍāre — utopí.

Překlad

„,Pokud říkáte, že Kṛṣṇa je oceán plný transcendentálních vlastností, a proto ke Mně musí být jednoho dne milostivý, mohu k tomu říci pouze to, že je jako oheň, který svou oslnivou září přitahuje můry a pak je zabíjí. Takové jsou vlastnosti Kṛṣṇy. Ukáže Nám svoje transcendentální vlastnosti, připoutá k sobě Naši mysl a později Nás utopí v oceánu neštěstí, protože Nás opustí.̀“