Skip to main content

Synonyma

anurāga paryanta
až k nižší extatické lásce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.33
dui māsa paryanta
po dva měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.3
jhāṅkarā paryanta
na místo zvané Džhánkara — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.181
kīṭa-paryanta
až po nepatrného mravence — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.307
madhyāhna-paryanta
do poledne. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.80
madhyāhna paryanta
až do poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.216
nāhika paryanta
není konce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.324
paryanta
do té doby — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.8
k tomu místu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.167
až po ně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.20
až k. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.149
až po — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.14
do. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.168
až k — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.222
po — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.163
sandhyā paryanta
do večera — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.89
ātma-paryanta
dokonce až po sebe samotného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.143
až po své vlastní Já — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.42
dávající sám sebe — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.107
prema paryanta
až po lásku k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.54
prema-paryanta
až k lásce k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.32
sandhyā-paryanta
do večera — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.46
īśvara-paryanta
až vůči Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.99
prayāga-paryanta
až do Prajágu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.216
pichaldā paryanta
k místu zvanému Pičhalda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.199
vārāṇasī paryanta
až do Váránasí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.34
śata vatsara paryanta
nanejvýš sto let — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.25