Skip to main content

TEXT 19

19. VERS

Tekst

Szöveg

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

yathā — ligesom; dīpaḥ — en lampe; nivāta-sthaḥ — på et sted uden vind; na — ikke; iṅgate — blafrer; — denne; upamā — sammenligning; smṛtā — anses for; yoginaḥ — for yogīen; yata-cittasya — hvis sind er behersket; yuñjataḥ — som konstant er engageret; yogam — i meditation; ātmanaḥ — på transcendensen.

yathā – mint; dīpaḥ – egy mécses; nivāta-sthaḥ – szélcsendes helyen; na – nem; iṅgate – lobog; – ez; upamā – a hasonlat; smṛtā – van tekintve; yoginaḥ – a yogī esetében; yata-cittasya – kinek elméje fegyelmezett; yuñjataḥ – állandóan végzi; yogam – a meditációt; ātmanaḥ – a transzcendensen.

Translation

Fordítás

Ligesom en lampe ikke blafrer på et vindstille sted, forbliver transcendentalisten, hvis sind er under kontrol, altid urokkelig i sin meditation på det transcendentale selv.

Ahogy a szélcsendes helyen nem lobog a mécses lángja, úgy az elméjét szabályozó transzcendentalista is mindig rendületlen marad, miközben a transzcendentális önvalón meditál.

Purport

Magyarázat

FORKLARING: En virkelig Kṛṣṇa-bevidst person, der altid er absorberet i transcendensen i konstant, uforstyrret meditation på sin tilbedelsesværdige Herre, er lige så rolig som en lampe på et vindstille sted.

A valóban Kṛṣṇa-tudatú embert, aki mindig a transzcendensbe merül, s állandóan, rendíthetetlenül meditál imádandó Urán, éppúgy nem zavarja meg semmi, mint ahogyan szélcsendes helyen a mécses lángja sem rezdül.