Skip to main content

TEXT 19

VERŠ 19

Tekst

Verš

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyms

Synonyma

yathā — ligesom; dīpaḥ — en lampe; nivāta-sthaḥ — på et sted uden vind; na — ikke; iṅgate — blafrer; — denne; upamā — sammenligning; smṛtā — anses for; yoginaḥ — for yogīen; yata-cittasya — hvis sind er behersket; yuñjataḥ — som konstant er engageret; yogam — i meditation; ātmanaḥ — på transcendensen.

yathā — tak ako; dīpaḥ — lampa; nivāta-sthaḥ — v závetrí; na — nie; iṅgate — chveje sa; — toto; upamā — prirovnáva; smṛtā — považuje sa; yoginaḥ — yogīn; yata-cittasya — ktorého myseľ je ovládnutá; yuñjataḥ — neprestajne pohrúžený; yogam — v meditácii; ātmanaḥ — o transcendencii.

Translation

Překlad

Ligesom en lampe ikke blafrer på et vindstille sted, forbliver transcendentalisten, hvis sind er under kontrol, altid urokkelig i sin meditation på det transcendentale selv.

Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom „ja“.

Purport

Význam

FORKLARING: En virkelig Kṛṣṇa-bevidst person, der altid er absorberet i transcendensen i konstant, uforstyrret meditation på sin tilbedelsesværdige Herre, er lige så rolig som en lampe på et vindstille sted.

Ten, kto má skutočné vedomie Kṛṣṇu, kto je neprestajne pohrúžený do transcendencie a vždy medituje o Najvyššom Pánovi, je stály ako plameň v závetrí.