Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.19

Текст

ятха̄ дӣпо нива̄та-стхо
ненгате сопама̄ смр̣та̄
йогино ята-читтася
юн̃джато йогам а̄тманах̣

Дума по дума

ятха̄ – както; дӣпах̣ – свещ; нива̄та-стхах̣ – на завет; на – не; ингате – трепти; са̄ – това; упама̄ – сравнение; смр̣та̄ – е считан; йогинах̣ – на един йогӣ; ята-читтася – чийто ум е овладян; юн̃джатах̣ – постоянно зает; йогам – в медитация; а̄тманах̣ – върху трансценденталността.

Превод

Както пламъкът на една свещ, поставена на завет, не трепва, така и трансценденталистът, чийто ум е под контрол, остава винаги устойчив в медитацията си върху трансценденталния Аз.

Коментар

Една наистина Кр̣ш̣н̣а осъзната личност, винаги потопена в трансцендентална, несмущавана медитация върху своя обожаван Бог, е спокойна като пламъка на свещта, която е на завет.