Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Verš

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyms

Synonyma

yathā — ligesom; dīpaḥ — en lampe; nivāta-sthaḥ — på et sted uden vind; na — ikke; iṅgate — blafrer; — denne; upamā — sammenligning; smṛtā — anses for; yoginaḥ — for yogīen; yata-cittasya — hvis sind er behersket; yuñjataḥ — som konstant er engageret; yogam — i meditation; ātmanaḥ — på transcendensen.

yathā — jako; dīpaḥ — lampa; nivāta-sthaḥ — v závětří; na — ne; iṅgate — chvěje se; — toto; upamā — přirovnání; smṛtā — je připomínáno; yoginaḥ — yogīna; yata-cittasya — jehož mysl je ovládnutá; yuñjataḥ — neustále praktikujícího; yogam — meditaci; ātmanaḥ — o transcendenci.

Translation

Překlad

Ligesom en lampe ikke blafrer på et vindstille sted, forbliver transcendentalisten, hvis sind er under kontrol, altid urokkelig i sin meditation på det transcendentale selv.

Tak jako se nechvěje plamen lampy v závětří, podobně i transcendentalista, jehož mysl je ovládnutá, je neochvějně zaujatý meditací o transcendentním Já.

Purport

Význam

FORKLARING: En virkelig Kṛṣṇa-bevidst person, der altid er absorberet i transcendensen i konstant, uforstyrret meditation på sin tilbedelsesværdige Herre, er lige så rolig som en lampe på et vindstille sted.

Ten, kdo si je skutečně vědom Kṛṣṇy — vždy zaujatý transcendencí, ničím nerušenou neustálou meditací o svém Pánu, jemuž patří uctívání — je stálý jako plamen lampy v závětří.