Skip to main content

Bg. 6.19

Verš

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyma

yathā — jako; dīpaḥ — lampa; nivāta-sthaḥ — v závětří; na — ne; iṅgate — chvěje se; — toto; upamā — přirovnání; smṛtā — je připomínáno; yoginaḥ — yogīna; yata-cittasya — jehož mysl je ovládnutá; yuñjataḥ — neustále praktikujícího; yogam — meditaci; ātmanaḥ — o transcendenci.

Překlad

Tak jako se nechvěje plamen lampy v závětří, podobně i transcendentalista, jehož mysl je ovládnutá, je neochvějně zaujatý meditací o transcendentním Já.

Význam

Ten, kdo si je skutečně vědom Kṛṣṇy — vždy zaujatý transcendencí, ničím nerušenou neustálou meditací o svém Pánu, jemuž patří uctívání — je stálý jako plamen lampy v závětří.