Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Текст

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
йатга̄ дı̄по ніва̄та-стго
нен̇ґате сопама̄ смр̣та̄
йоґіно йата-чаттасйа
йун̃джато йоґам а̄тманах̣

Synonyms

Послівний переклад

yathā — ligesom; dīpaḥ — en lampe; nivāta-sthaḥ — på et sted uden vind; na — ikke; iṅgate — blafrer; — denne; upamā — sammenligning; smṛtā — anses for; yoginaḥ — for yogīen; yata-cittasya — hvis sind er behersket; yuñjataḥ — som konstant er engageret; yogam — i meditation; ātmanaḥ — på transcendensen.

йатга̄—як; дı̄пах̣—лампа; ніва̄та-стгах̣—у безвітряному місці; на—не; ін̇ґате—блимає; са̄—ця; упама̄—аналогія; смр̣та̄—вважають; йоґінах̣йоґа; йата-чіттасйа—чий розум підкорено; йун̃джатах̣—хто постійно практикує; йоґам—медитацією; а̄тманах̣— на Трансцендентне.

Translation

Переклад

Ligesom en lampe ikke blafrer på et vindstille sted, forbliver transcendentalisten, hvis sind er under kontrol, altid urokkelig i sin meditation på det transcendentale selv.

Як світильник не мерехтить в затишнім місці, так і трансценденталіст, що приборкав свій розум, завжди залишається стійким в своїй медитації на трансцендентну сутність.

Purport

Коментар

FORKLARING: En virkelig Kṛṣṇa-bevidst person, der altid er absorberet i transcendensen i konstant, uforstyrret meditation på sin tilbedelsesværdige Herre, er lige så rolig som en lampe på et vindstille sted.

Людина, яка поправді усвідомлює Кр̣шн̣у, завжди заглиблена в трансцендентне, і, в умиротвореному стані невідривно споглядаючи свого улюбленого Господа, вона непохитна, мов полум’я світильника в затишку.