Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Tekst

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyms

Synoniemen

yathā — ligesom; dīpaḥ — en lampe; nivāta-sthaḥ — på et sted uden vind; na — ikke; iṅgate — blafrer; — denne; upamā — sammenligning; smṛtā — anses for; yoginaḥ — for yogīen; yata-cittasya — hvis sind er behersket; yuñjataḥ — som konstant er engageret; yogam — i meditation; ātmanaḥ — på transcendensen.

yathā — zoals; dīpaḥ — een lamp; nivāta-sthaḥ — op een plaats zonder wind; na — niet; iṅgate — flakkert; — deze; upamā — vergelijking; smṛtā — wordt beschouwd; yoginaḥ — van de yogī; yata-cittasya — van wie de geest beheerst is; yuñjataḥ — voortdurend bezig met; yogam — in meditatie; ātmanaḥ — op het transcendentale.

Translation

Vertaling

Ligesom en lampe ikke blafrer på et vindstille sted, forbliver transcendentalisten, hvis sind er under kontrol, altid urokkelig i sin meditation på det transcendentale selv.

Zoals een lamp op een windstille plaats niet flakkert, zo blijft de transcendentalist die zijn geest beheerst altijd evenwichtig in zijn meditatie op het transcendente Zelf.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: En virkelig Kṛṣṇa-bevidst person, der altid er absorberet i transcendensen i konstant, uforstyrret meditation på sin tilbedelsesværdige Herre, er lige så rolig som en lampe på et vindstille sted.

Een werkelijk Kṛṣṇa-bewust persoon, die voortdurend opgaat in het transcendentale en die altijd onverstoorbaar mediteert op de Heer, die hij aanbidt, is net zo evenwichtig als een lamp op een windstille plek.