Skip to main content

Synonyma

anya-bhāvam
jiného vědomí než vědomí Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.48
asat-bhāvam
falešné pojetí života — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.19-20
bhagavat-bhāvam
schopnost sloužit Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.72
schopnost zapojit se do služby Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.129
bhava-bhāvam
Jenž je původem hmotného stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.18
bhāvam
povahu — Bg. 7.15, Bg. 9.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.27
existenci — Bg. 7.24
přirozenost — Bg. 8.6
podstatu — Bg. 18.20
extáze — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.39
důvěrná náklonnost a láska — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.39
náznaky — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.14
oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.8
extázi — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.43
mentalita — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.12
mentality — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.20
postoje — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.24
povahy — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.9
úcty a oddanosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.17
sklon k — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.25
v oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.48
různý postoj připoutanosti či závisti — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.15
postavení ve vztahu k Nejvyššímu Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.27
na oddanost — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.42
bytost — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.19
čistou lásku — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33
postavení — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.39
extatického pohroužení — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.39
láskyplnou službu — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.32
zmĕnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.30
pṛthak-bhāvam
různou totožnost — Bg. 13.31
mat-bhāvam
transcendentální lásky ke Mně — Bg. 4.10
Mého stavu bytí — Bg. 8.5
do Mého stavu bytí — Bg. 14.19
Mé duchovní postavení — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.57
o Mé osobní přítomnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.15
ātma-bhāvam
lásky — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.3-4
jejich vlastní skutečné totožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.50
param bhāvam
tvé transcendentální postavení — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.54
mithunī-bhāvam
připoutanost k sexu — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.8