Skip to main content

Bg. 14.19

Verš

nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati

Synonyma

na — žádný; anyam — jiný; guṇebhyaḥ — než kvality; kartāram — konatel; yadā — když; draṣṭā — pozorovatel; anupaśyati — vidí správně; guṇebhyaḥ — ke kvalitám přírody; ca — a; param — transcendentálního; vetti — zná; mat-bhāvam — do Mého stavu bytí; saḥ — on; adhigacchati — je přemístěn.

Překlad

Když někdo náležitě vidí, že jediným konatelem všeho jsou tyto kvality přírody, a když zná Nejvyššího Pána, který je vůči všem těmto kvalitám transcendentální, dosahuje duchovní úrovně Mé existence.

Význam

Veškeré působení kvalit hmotné přírody může každý překonat jednoduše tím, že je správně pochopí pomocí výkladu správných osob. Pravým duchovním mistrem je Kṛṣṇa, který zde sděluje toto duchovní poznání Arjunovi. A pro nás jsou pravými učiteli vědy o činnostech z hlediska kvalit přírody ty osoby, které jsou si plně vědomy Kṛṣṇy. Od nich je třeba se učit. V jiném případě se náš život bude ubírat špatným směrem. Z učení pravého duchovního učitele může živá bytost poznat své duchovní postavení, své hmotné tělo, své smysly a to, jak je chycena a je pod vlivem kvalit hmotné přírody. V jejich sevření je bezmocná, ale když pozná své pravé postavení, získá příležitost žít duchovní život a dosáhnout transcendentální úrovně. Živá bytost ve skutečnosti nic nekoná. Je nucena jednat, protože je v určitém druhu těla ovládaném určitou kvalitou hmotné přírody. Bez pomoci duchovní autority není schopna pochopit, v jaké pozici se vlastně nachází. Ve společnosti pravého duchovního učitele však může poznat své skutečné postavení a díky tomuto poznání pevně spočinout na úrovni úplného vědomí Kṛṣṇy. Člověk, který si je vědom Kṛṣṇy, nepodléhá hmotným kvalitám. V sedmé kapitole již bylo uvedeno, že ten, kdo se odevzdá Kṛṣṇovi, je osvobozen od působení hmotné přírody. Na toho, kdo je schopen vidět věci tak, jak jsou, hmotná příroda postupně přestává mít vliv.