Skip to main content

Bg. 14.18

Verš

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Synonyma

ūrdhvam — nahoru; gacchanti — spějí; sattva-sthāḥ — ti, kdo se nacházejí na úrovni dobra; madhye — uprostřed; tiṣṭhanti — setrvávají; rājasāḥ — ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně; jaghanya — odporné; guṇa — kvality; vṛtti-sthāḥ — jejichž zaměstnání; adhaḥ — dolů; gacchanti — spějí; tāmasāḥ — osoby pod vlivem kvality nevědomosti.

Překlad

Ti, kdo se nacházejí na úrovni kvality dobra, spějí k vyšším planetám; ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně, žijí na planetách na úrovni Země, a ti, kdo podléhají odporné kvalitě nevědomosti, klesají do pekelných světů.

Význam

V tomto verši jsou výsledky jednání pod vlivem tří kvalit přírody popsány ještě názorněji. Existuje planetární systém sestávající z nebeských planet, kde jsou všichni na vysokém stupni vývoje. Živá bytost se může dostat na různé planety v této soustavě podle toho, nakolik rozvinula kvalitu dobra. Nejvýše ležící planetou je Satyaloka neboli Brahmaloka, na níž sídlí Pán Brahmā, první osoba v tomto vesmíru. Již jsme poznali, že můžeme stěží odhadnout, jaké jsou na Brahmaloce úžasné životní podmínky. Nejvyšší stav života, kvalita dobra, tam však může člověka dovést.

Kvalita vášně je smíšená. Je uprostřed, mezi kvalitami dobra a nevědomosti. Člověk je zřídka pod vlivem pouze jedné kvality, ale i kdyby byl čistě na úrovni kvality vášně, tak jen zůstane na této planetě Zemi jako král či boháč. Kvality jsou však smíchány, a proto je možné také poklesnout. Lidé na Zemi, pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti, se nemohou dostat na vyšší planety silou, pomocí strojů. Pod vlivem kvality vášně člověku také hrozí, že bude v příštím životě šílený.

O nejnižší kvalitě v hmotné přírodě, kvalitě nevědomosti, je zde řečeno, že je odporná. Výsledek rozvinutí nevědomosti je nesmírně nebezpečný. Pod úrovní lidských bytostí existuje osm miliónů forem života — ptáci, zvěř, plazi, stromy a tak dále — a podle stupně své nevědomosti jsou lidé přinuceni poklesnout do těchto odporných životních podmínek. Velice důležité je slovo tāmasāḥ — poukazuje na ty, kdo neustále zůstávají pod vlivem kvality nevědomosti a nepozvednou se k vyšším kvalitám. Jejich budoucnost je velmi temná.

Lidé podléhající kvalitám nevědomosti a vášně se mohou dostat na úroveň kvality dobra pomocí systému jednání s vědomím Kṛṣṇy. Ten, kdo však této příležitosti nevyužije, zůstane jistě i nadále pod vlivem nižších kvalit.