Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.43

Verš

śrī-bhagavān uvāca
prācetasa mahā-bhāga
saṁsiddhas tapasā bhavān
yac chraddhayā mat-parayā
mayi bhāvaṁ paraṁ gataḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; prācetasa — ó Můj milý Prācetaso; mahā-bhāga — ó ty, který jsi obdařen velikým štěstím; saṁsiddhaḥ — přivedl jsi k dokonalosti; tapasā — svou askezí; bhavān — ty; yat — protože; śraddhayā — velkou vírou; mat-parayā — jehož cílem jsem Já; mayi — ve Mně; bhāvam — extázi; param — nejvyšší; gataḥ — dosáhl.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó šťastlivý Prācetaso, díky své velké víře ve Mě jsi dosáhl nejvyšší extáze oddanosti. Vlivem tvé askeze spojené se vznešenou oddaností je tvůj život nyní úspěšný. Dosáhl jsi naprosté dokonalosti.

Význam

Pán Osobně potvrzuje v Bhagavad-gītě (8.15), že když se někomu dostane toho štěstí, že realizuje Nejvyšší Osobnost Božství, dosáhne nejvyšší dokonalosti:

mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

“Velké duše, oddaní yogīni, kteří dospěli ke Mně, se nikdy nevrátí do tohoto dočasného světa plného utrpení, neboť dosáhli nejvyšší dokonalosti.” Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto učí, jak jít po cestě vedoucí k nejvyšší dokonalosti jednoduše vykonáváním oddané služby.