Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42

Verš

taṁ tathāvanataṁ bhaktaṁ
prajā-kāmaṁ prajāpatim
citta-jñaḥ sarva-bhūtānām
idam āha janārdanaḥ

Synonyma

tam — jeho (Prajāpatiho Dakṣu); tathā — takto; avanatam — nataženého před Ním; bhaktam — velkého oddaného; prajā-kāmam — který si přál zvýšit počet obyvatel; prajāpatim — Prajāpatimu (Dakṣovi); citta-jñaḥ — Jenž může porozumět srdcím; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; idam — toto; āha — řekl; janārdanaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž dokáže uspokojit touhy všech.

Překlad

Prajāpati Dakṣa nebyl schopen promluvit, ale když Pán, který zná srdce každého, viděl Svého oddaného, jak se Mu klaní s touhou zvýšit počet obyvatel, oslovil ho následovně.