Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.18

Verš

bhaje bhajanyāraṇa-pāda-paṅkajaṁ
bhagasya kṛtsnasya paraṁ parāyaṇam
bhakteṣv alaṁ bhāvita-bhūta-bhāvanaṁ
bhavāpahaṁ tvā bhava-bhāvam īśvaram

Synonyma

bhaje — uctívám; bhajanya — ó Pane, Jenž jsi hoden uctívání; araṇa-pāda-paṅkajam — Jehož lotosové nohy chrání Jeho oddané před všemi hrůzostrašnými situacemi; bhagasya — vznešených vlastností; kṛtsnasya — všech druhů (bohatství, slávy, síly, poznání, krásy a odříkání); param — nejlepší; parāyaṇam — konečné útočiště; bhakteṣu — oddaným; alam — nedocenitelné; bhāvita-bhūta-bhāvanam — Jenž projevuje Své různé podoby pro uspokojení Svých oddaných; bhava-apaham — Jenž zastavuje opakované rození a umírání oddaných; tvā — Tebe; bhava-bhāvam — Jenž je původem hmotného stvoření; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Ó můj Pane, jsi jediná osoba hodná uctívání, jelikož jsi Nejvyšší Osobnost Božství, rezervoár všech vznešených vlastností. Tvé bezpečné lotosové nohy jsou jediným zdrojem ochrany pro všechny Tvé oddané, které uspokojuješ tím, že se projevuješ v mnoha různých podobách. Ó můj Pane, Své oddané vysvobozuješ z pout hmotné existence, ale neoddaní v ní Tvou vůlí zůstávají zapleteni. Přijmi mě prosím za Svého věčného služebníka.