Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19

Verš

na yasya māyā-guṇa-citta-vṛttibhir
nirīkṣato hy aṇv api dṛṣṭir ajyate
īśe yathā no ’jita-manyu-raṁhasāṁ
kas taṁ na manyeta jigīṣur ātmanaḥ

Synonyma

na — nikdy; yasya — Jehož; māyā — iluzorní energie; guṇa — v kvalitách; citta — srdce; vṛttibhiḥ — činnostmi (myšlením, cítěním a chtěním); nirīkṣataḥ — Jeho, který pohlíží; hi — jistě; aṇu — nepatrně; api — byť i; dṛṣṭiḥ — pohled; ajyate — je ovlivněn; īśe — za účelem ovládání; yathā — jako; naḥ — nás; ajita — kteří nepřemohli; manyu — hněvu; raṁhasām — sílu; kaḥ — kdo; tam — Jeho (Nejvyššího Pána); na — ne; manyeta — uctíval by; jigīṣuḥ — usilující přemoci; ātmanaḥ — smysly.

Překlad

My nedokážeme ovládat sílu svého hněvu, a proto když hledíme na hmotné věci, nejsme schopni se vyhnout tomu, že nás přitahují nebo odpuzují. Nejvyšší Pán však není nikdy takto ovlivněn. I když pohlíží na hmotný svět za účelem jeho stvoření, udržování a zničení, ani v nejmenším to na Něho nepůsobí. Proto ten, kdo si přeje přemoci sílu smyslů, musí přijmout útočiště u lotosových nohou Pána. Pak nad svými smysly zvítězí.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství vždy disponuje nepochopitelnými energiemi. I když ke stvoření dochází tak, že Pán pohlédne na hmotnou energii, kvality hmotné přírody Ho neovlivňují. Když se zjevuje v tomto hmotném světě, nemohou na Něho působit, jelikož Jeho postavení je věčně transcendentální. Proto je Nejvyšší Pán nazýván Transcendence a každý, kdo chce být v bezpečí před vlivem kvalit hmotné přírody, musí přijmout útočiště u Něho.