Skip to main content

Synonyma

ajita-āśrayaḥ
chráněný nepřemožitelným Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.3
ajita
neomezovaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.48
ten, který není nikdy přemožen (Osobnost Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.3
Pán, který je nepřemožitelný — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.1
ó nepřemožitelný — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.180
neovládnuté — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.41
kteří nepřemohli — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19
ó Nepřemožitelný. — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22
ó můj nepřemožitelný Pane — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.34
ó Nepřemožitelný — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.40
ó svrchovaný vítězi, jehož nikdy nikdo nepřemůže — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.15
ó nepřemožitelná — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.8
Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.60
nepřemožená — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.25-26
nepřemožené — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.24
neporazitelná — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47
ó nepřemožitelný Pane — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.8
ten, kdo neovládl — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.7
kvůli tomu, že si nepodrobil — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29
jelikož si nepodrobil — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18
nepodrobil si — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
Śrī Kṛṣṇy, nepřemožitelného Pána — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69
ó můj nepřemožitelný Pane (mimo dosah našeho vnímání a neomezeně nezávislý) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.67
Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.39
Śrī Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138
avatāra jménem Ajita — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.326
ajita-devatānām
vaiṣṇavové, oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.37
ajita-ātmanaḥ
která se neumí ovládat — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
toho, kdo je služebníkem svých smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.6
neschopného ovládat své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.16
ajita-antarām
díky tomu, že ve svém nitru přechovávala Ajitu, Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.20
ajita-tejasaḥ
před ohněm, který vypustil Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.52
ajita-śastra-vahninā
žárem zbraně Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
ajita-ātmabhiḥ
kteří nedokázali ovládat své smysly, což vedlo k jejich poklesnutí — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.16
darebáky, kteří nedokáží ovládat své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.9
ajita-ātmanām
kdo jsou obětí svých smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.32
ajita-indriyam
toho, kdo se neovládá — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.21
ajita-ātmā
ten, kdo neovládá své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.24
ajita-ātmanoḥ
neschopni ovládat smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.19
ajita-indriyāṇām
těch, kdo nedokáží ovládat smysly — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.46