Skip to main content

Synonyma

hema-aṅgada-lasat- bāhuḥ
paže ozdobené zlatými náramky — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.8-9
mahā-bāhuḥ
mocných paží — Bg. 1.16-18
bojovník mocných paží — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.19-20
bṛhat-bāhuḥ
válečník mocných paží — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.6
bāhuḥ
paží — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.2
jeho paže — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.44
paží. — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12
jehož paže — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.14
paže — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.6
Bāhu — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.34
catuḥ-bāhuḥ
ve čtyřech rukách — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.4
čtyřruký — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.24
měl čtyři ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.332
se čtyřma rukama — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.333
sahasra-bāhuḥ
projevující tisíce rukou — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.12
yajña-bāhuḥ
jménem Yajñabāhu — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.9
puṣkaraḥ veda-bāhuḥ ca
Puṣkara a Vedabāhu — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.33-34
citra-bāhuḥ virūpaḥ ca
Citrabāhu a Virūpa — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.33-34
prati-bāhuḥ
Pratibāhu — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.38