Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.8-9

Verš

athāruhya rathaṁ divyaṁ
bhṛgu-dattaṁ mahārathaḥ
susrag-dharo ’tha sannahya
dhanvī khaḍgī dhṛteṣudhiḥ
hemāṅgada-lasad-bāhuḥ
sphuran-makara-kuṇḍalaḥ
rarāja ratham ārūḍho
dhiṣṇya-stha iva havyavāṭ

Synonyma

atha — pak; āruhya — když usedl na; ratham — vůz; divyam — nebeský; bhṛgu-dattam — dar od Śukrācāryi; mahā-rathaḥ — Bali Mahārāja, velký vozataj; su-srak-dharaḥ — ozdobený pěknou girlandou; atha — takto; sannahya — chránící své tělo brněním; dhanvī — vyzbrojený lukem; khaḍgī — beroucí meč; dhṛta-iṣudhiḥ — beroucí toulec se šípy; hema-aṅgada-lasat- bāhuḥ — paže ozdobené zlatými náramky; sphurat-makara-kuṇḍalaḥ — ozdobený zářícími náušnicemi podobnými safírům; rarāja — zářil; ratham ārūḍhaḥ — usedající na vůz; dhiṣṇya-sthaḥ — spočívající na obětním oltáři; iva — jako; havya-vāṭ — posvátný oheň.

Překlad

Poté, co Bali Mahārāja, ozdobený pěknou girlandou, nastoupil na vůz, který dostal od Śukrācāryi, oblékl si ochranné brnění a vyzbrojil se lukem, mečem a toulcem plným šípů. Paže mu zdobily zlaté náramky a uši safírové náušnice, a když usedl na sedadlo vozu, zářil jako posvátný oheň.