Skip to main content

Bg. 1.16-18

Verš

anantavijayaṁ rājā
kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca
sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ
śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca
sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca
sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Synonyma

ananta-vijayam — lastura jménem Anantavijaya; rājā — král; kuntī-putraḥ — syn Kuntī; yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — a; sughoṣa-maṇipuṣpakau — lastury jménem Sughoṣa a Maṇipuṣpaka; kāśyaḥ — král Kāśī (Vārāṇasī); ca — a; parama-iṣu-āsaḥ — velký lučištník; śikhaṇḍī — Śikhaṇḍī; ca — také; mahā-rathaḥ — ten, kdo dokáže sám bojovat proti tisícům; dhṛṣṭadyumnaḥ — Dhṛṣṭadyumna (syn krále Drupady); virāṭaḥ — Virāṭa (princ, který poskytl Pāṇḍuovcům útočiště v době, kdy se skrývali v přestrojení); ca — také; sātyakiḥ — Sātyaki (neboli Yuyudhāna, vozataj Pána Kṛṣṇy); ca — a; aparājitaḥ — který nebyl nikdy zdolán; drupadaḥ — Drupada, král Pāñcāly; draupadeyāḥ — synové Draupadī; ca — také; sarvaśaḥ — všichni; pṛthivī-pate — ó králi; saubhadraḥ — Abhimanyu, syn Subhadry; ca — rovněž; mahā-bāhuḥ — mocných paží; śaṅkhān — do lastur; dadhmuḥ — zaduli; pṛthak pṛthak — jednotlivě.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira, syn Kuntī, zatroubil na svou lasturu jménem Anantavijaya, a Nakula se Sahadevem zaduli do lastur zvaných Sughoṣa a Maṇipuṣpaka. Ó králi, velký lučištník, kterým byl král Kāśī, mocný bojovník Śikhaṇḍī, Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa, neporazitelný Sātyaki, Drupada, synové Draupadī a další, jako například syn Subhadry, válečník mocných paží — ti všichni zaduli do svých lastur.

Význam

Sañjaya krále Dhṛtarāṣṭru taktně upozornil, že jeho nerozumná politika spočívající v podvádění Pāṇḍuových synů a snaze dosadit na královský trůn své vlastní syny nebyla příliš chvályhodná. Určitá znamení již jasně naznačovala, že v tomto boji bude vyhlazena celá Kuruovská dynastie. Byli tam všichni — od praotce Bhīṣmy až po vnuky, jako byl Abhimanyu, a další, včetně králů mnoha zemí světa — a všichni byli odsouzeni k záhubě. Zodpovědnost za celé neštěstí nesl král Dhṛtarāṣṭra, neboť podporoval politiku svých synů.