Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.6

Verš

dadhmau śaṅkhaṁ bṛhad-bāhuḥ
khaṁ diśaś cānunādayan
yenodvigna-dṛśaḥ kṣattar
upadevyo ’trasan bhṛśam

Synonyma

dadhmau — zatroubil; śaṅkham — na lasturu; bṛhat-bāhuḥ — válečník mocných paží; kham — nebe; diśaḥ ca — a všechny směry; anunādayan — rozezněl; yena — tím; udvigna-dṛśaḥ — viditelně plné úzkosti; kṣattaḥ — můj drahý Viduro; upadevyaḥ — manželky Yakṣů; atrasan — vyděsily se; bhṛśam — velice.

Překlad

Maitreya pokračoval: Můj drahý Viduro, když Dhruva Mahārāja dospěl k Alakāpurī, zatroubil na svou lasturu. Zvuk se šířil celou oblohou a rozléhal se do všech stran. Manželky Yakṣů se velice vyděsily a jejich oči byly plné úzkosti.