Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.32

Verš

tat putra-pautra-naptṝṇāṁ
gotrāṇi ca na śṛṇmahe
kālo ’bhiyātas tri-ṇava-
catur-yuga-vikalpitaḥ

Synonyma

tat — tam; putra — synů; pautra — vnuků; naptṝṇām — a potomků; gotrāṇi — rodinné dynastie; ca — také; na — ne; śṛṇmahe — slyšíme o; kālaḥ — čas; abhiyātaḥ — uplynul; tri — tři; nava — devět; catur-yuga — čtyři yugy (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali); vikalpitaḥ — takto měřený.

Překlad

“Uplynulo již dvacet sedm cyklů čtyř yug. Ti, pro které ses rozhodoval, jsou nyní v nenávratnu, stejně jako jejich synové, vnuci a další potomci. Už ani nazaslechneš jejich jména.”

Význam

Během dne Pána Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů — celkem tisíc mahā-yug. Brahmā králi Kakudmīmu sdělil, že již uplynulo dvacet sedm mahā-yug, z nichž každá se skládá ze čtyř věků: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Všichni králové a jiné významné osobnosti narozené v těchto yugách již vymizeli z paměti do neznáma. Tak působí čas, když prochází minulostí, přítomností a budoucností.