Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.33

Verš

tad gaccha deva-devāṁśo
baladevo mahā-balaḥ
kanyā-ratnam idaṁ rājan
nara-ratnāya dehi bhoḥ

Synonyma

tat — proto; gaccha — jdi; deva-deva-aṁśaḥ — jehož úplnou částí je Pán Viṣṇu; baladevaḥ — jménem Baladeva; mahā-balaḥ — svrchovaně mocný; kanyā-ratnam — svou nádhernou dceru; idam — tuto; rājan — ó králi; nara- ratnāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který zůstává stále mladý; dehi — dej Mu (jako dar); bhoḥ — ó králi.

Překlad

“Ó králi, odejdi odsud a dej svoji dceru Pánu Baladevovi, jenž je stále ještě přítomen. Je ze všech nejmocnější, neboť je Nejvyšším Pánem; Pán Viṣṇu je Jeho úplnou částí. Tvá dcera je způsobilá k tomu, aby ji dostal darem.”