Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31

Verš

tac chrutvā bhagavān brahmā
prahasya tam uvāca ha
aho rājan niruddhās te
kālena hṛdi ye kṛtāḥ

Synonyma

tat — to; śrutvā — když slyšel; bhagavān — nejmocnější; brahmā — Pán Brahmā; prahasya — poté, co se zasmál; tam — králi Kakudmīmu; uvāca ha — řekl; aho — běda; rājan — ó králi; niruddhāḥ — všichni jsou v nenávratnu; te — ti všichni; kālena — časem; hṛdi — v srdci; ye — ti všichni; kṛtāḥ — které ses rozhodl přijmout za zetě.

Překlad

Když Pán Brahmā, který je velmi mocný, slyšel jeho slova, hlasitě se zasmál a řekl Kakudmīmu: “Ó králi, všichni ti, které jsi snad v srdci považoval za své budoucí zetě, již postupem času vymřeli.”