Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32

Verš

nāhaṁ viriñco na kumāra-nāradau
na brahma-putrā munayaḥ sureśāḥ
vidāma yasyehitam aṁśakāṁśakā
na tat-svarūpaṁ pṛthag-īśa-māninaḥ

Synonyma

na — ne; aham — já (Pán Śiva); viriñcaḥ — Pán Brahmā; na — ani; kumāra — Aśvinī-kumārové; nāradau — velký světec Nārada; na — ani; brahma-putrāḥ — synové Pána Brahmy; munayaḥ — velcí světci; sura-īśāḥ — všichni velcí polobozi; vidāma — známe; yasya — Jehož; īhitam — činnosti; aṁśaka-aṁśakāḥ — ti, kdo jsou částmi částí; na — ne; tat — Jeho; sva-rūpam — skutečnou osobnost; pṛthak — oddělení; īśa — vládci; māninaḥ — kteří si myslíme, že jsme.

Překlad

Zábavy a osobnost Nejvyššího Pána nechápu ani já (Pán Śiva), ani Brahmā, Aśvinī-kumārové, Nārada či další velcí mudrci, kteří jsou Brahmovými syny. Nechápou je dokonce ani polobozi. I když jsme částmi Pána, považujeme se za nezávislé, samostatné vládce, a proto nemůžeme pochopit Jeho totožnost.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.33) uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu, který je původní osobou — je absolutní, nikdy nepoklesne, nemá počátek, je stále původní i přesto, že se expanduje do neomezených podob, je nejstarší a vždy vypadá jako mladík. Tyto věčné, blažené, vševědoucí podoby Pána nechápou ani ti nejlepší znalci Ved; jsou však vždy projeveny čistým oddaným.” Pán Śiva se staví do role jednoho z neoddaných, kteří nechápou totožnost Nejvyššího Pána. Pán, který je ananta, má neomezeně mnoho podob. Jak by Mu tedy mohl obyčejný člověk porozumět? Pán Śiva stojí samozřejmě výše než obyčejné lidské bytosti, ale přesto ani on nedokáže pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Śiva nepatří ani mezi obyčejné živé bytosti, ani do kategorie Pána Viṣṇua. Jeho postavení je mezi Pánem Viṣṇuem a obyčejnou jīvou.