Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.33

Verš

na hy asyāsti priyaḥ kaścin
nāpriyaḥ svaḥ paro ’pi vā
ātmatvāt sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-priyo hariḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — Pána; asti — je; priyaḥ — velmi milý; kaścit — někdo; na — ani; apriyaḥ — nemilý; svaḥ — vlastní; paraḥ — jiný; api — dokonce; — nebo; ātmatvāt — jelikož je duší duše; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; sarva-bhūta — všem živým bytostem; priyaḥ — nesmírně milý; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Nikdo Mu není velmi drahý a nikdo Mu není nepřítelem. Nikoho nemá za Svého příbuzného a nikdo Mu není cizí. Je ve skutečnosti duší duše všech živých bytostí. Je tedy přítelem všech živých bytostí a je jim všem velice blízký a milý.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je ve Svém druhém aspektu Nadduší všech živých bytostí. Tak jako je každému nesmírně drahé jeho vlastní já, Svrchované Já tohoto vlastního já je ještě dražší. Nikdo nemůže být nepřítelem přátelského Nejvyššího Já, Pána, který se staví ke každému stejně. Vztahy náklonnosti či nepřátelství mezi Nejvyšším Pánem a živými bytostmi existují kvůli zásahu iluzorní energie. Tyto různé vztahy se objevují proto, že se mezi Pána a živé bytosti staví tři kvality hmotné přírody. Živá bytost ve svém čistém stavu je ve skutečnosti Pánovi vždy nesmírně drahá a Pán je drahý jí. Stranění či nepřátelství nepřipadají v úvahu.