Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.16.7

Verš

eṣāṁ madhye ilāvṛtaṁ nāmābhyantara-varṣaṁ yasya nābhyām avasthitaḥ sarvataḥ sauvarṇaḥ kula-giri-rājo merur dvīpāyāma-samunnāhaḥ karṇikā-bhūtaḥ kuvalaya-kamalasya mūrdhani dvā-triṁśat sahasra-yojana-vitato mūle ṣoḍaśa-sahasraṁ tāvat āntar-bhūmyāṁ praviṣṭaḥ.

Synonyma

eṣām — všechna tato území Jambūdvīpu; madhye — mezi; ilāvṛtam nāma — jménem Ilāvṛta-varṣa; abhyantara-varṣam — vnitřní část; yasya — které; nābhyām — v pupku; avasthitaḥ — umístěná; sarvataḥ — zcela; sauvarṇaḥ — ze zlata; kula-giri-rājaḥ — nejslavnější ze slavných hor; meruḥ — hora Meru; dvīpa-āyāma-samunnāhaḥ — jejíž výška je stejná jako šířka Jambūdvīpu; karṇikā-bhūtaḥ — existuje jako oplodí; kuvalaya — tohoto planetárního systému; kamalasya — jako lotos; mūrdhani — na vrcholu; dvā-triṁśat — třicet dva; sahasra — tisíc; yojana — yojanů (každý představuje 12,8 kilometrů); vitataḥ — rozpínající se; mūle — na úpatí; ṣoḍaśa-sahasram — šestnáct tisíc yojanů; tāvat — tolik; āntaḥ-bhūmyām — v zemi; praviṣṭaḥ — vsazené.

Překlad

Mezi těmito územími neboli varṣami je varṣa jménem Ilāvṛta, jež se nachází uprostřed kalichu lotosového květu. V Ilāvṛta-varṣe se tyčí hora Sumeru, která je celá ze zlata. Hora Sumeru je jako oplodí lotosu, jímž je planetární systém Bhū-maṇḍala. Výška této hory je stejná jako šířka Jambūdvīpu, tedy 100 000 yojanů (1 280 000 kilometrů), z čehož 16 000 yojanů (204 800 kilometrů) spočívá pod zemí. Výška hory nad zemí je tudíž 84 000 yojanů (1 075 200 kilometrů). Šířka Sumeru je 32 000 yojanů (409 600 kilometrů) na vrcholu a 16 000 yojanů na úpatí.