Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.177

Verš

nija-praṇayitāṁ sudhām udayam āpnuvan yaḥ kṣitau
kiraty alam urī-kṛta-dvija-kulādhirāja-sthitiḥ
sa luñcita-tamas-tatir mama śacī-sutākhyaḥ śaśī
vaśī-kṛta-jagan-manāḥ kim api śarma vinyasyatu

Synonyma

nija-praṇayitām — vlastní oddané lásky; sudhām — nektar; udayam — zjevení; āpnuvan — získávající; yaḥ — ten, kdo; kṣitau — po zemském povrchu; kirati — šíří; alam — obšírně; urī-kṛta — přijal; dvija-kula-adhirāja-sthitiḥ — postavení nejvznešenějšího z brāhmaṇů; saḥ — On; luñcita — zahnal; tamaḥ — temnoty; tatiḥ — masy; mama — moji; śacī-suta-ākhyaḥ — známý jako Śacīnandana, syn matky Śacī; śaśī — měsíc; vaśī-kṛta — pokořil; jagat-manāḥ — mysl každého na světě; kim api — nějak; śarma — přízeň; vinyasyatu — nechť udělí.

Překlad

„  ,Měsíci podobný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako syn matky Śacī, se nyní zjevil na zemi, aby šířil svoji oddanou lásku. Je vládcem společnosti brāhmaṇů. Může odstranit veškerou temnotu nevědomosti a ovládnout mysl každého na světě. Nechť nám všem tento vycházející měsíc udělí vše příznivé.̀  “

Význam

Toto je třetí verš prvního dějství Lalita-mādhavy.