Skip to main content

Text 75

Text 75

Verš

Texto

jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa
jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa

Synonyma

Palabra por palabra

jñāna — cesta spekulativního poznání; karma — plodonosné činnosti; yoga — ovládání smyslů; dharme — v činnostech, v tomto zaměstnání; nahe — není; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vaśa — potěšený; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vaśa — k potěšení; hetu — důvod; eka — jeden; prema — láska; bhakti — oddaná služba; rasa — takové rozpoložení.

jñāna — el sendero del conocimiento especulativo; karma — actividades fruitivas; yoga — el proceso de controlar los sentidos; dharme — en las actividades, en esta clase de ocupación; nahe — no es; kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇa; vaśa — complacido; kṛṣṇa — de Śrī Kṛṣṇa; vaśa — para el placer; hetu — razón; eka — una; prema — amor; bhakti — servicio devocional; rasa — esa dulzura.

Překlad

Traducción

„Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána, nemůže nikdo uspokojit následováním cesty spekulativního filosofického poznání, plodonosných činností či mystické yogy sledující ovládnutí smyslů. Jedinou příčinou spokojenosti Pána Kṛṣṇy je ryzí oddaná služba Jemu.“

«Siguiendo los senderos del conocimiento filosófico especulativo, la acción fruitiva o el yoga místico para controlar los sentidos, no se puede satisfacer a Kṛṣṇa, el Señor Supremo. El amor devocional puro por Kṛṣṇa es lo único que causa satisfacción al Señor.