Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.75

Verš

jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa

Synonyma

jñāna — cesta spekulativního poznání; karma — plodonosné činnosti; yoga — ovládání smyslů; dharme — v činnostech, v tomto zaměstnání; nahe — není; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vaśa — potěšený; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vaśa — k potěšení; hetu — důvod; eka — jeden; prema — láska; bhakti — oddaná služba; rasa — takové rozpoložení.

Překlad

„Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána, nemůže nikdo uspokojit následováním cesty spekulativního filosofického poznání, plodonosných činností či mystické yogy sledující ovládnutí smyslů. Jedinou příčinou spokojenosti Pána Kṛṣṇy je ryzí oddaná služba Jemu.“