Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.76

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — způsobí, že budu spokojený; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získání filosofického poznání o Absolutní Pravdě; dharmaḥ — taková činnost; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či rozdávání milodarů; yathā — tak jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, řekl:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṅga-yogy (systému mystické yogy pro ovládnutí smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀“

Význam

Karmī, jñānī, yogī, tapasvī a studenti védské literatury, kteří postrádají vědomí Kṛṣṇy, pouze mlátí prázdnou slámu bez toho, aby získali nějaký konečný prospěch, protože postrádají jasné poznání o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství. Nemají ani dostatek víry, aby se k Němu přiblížili vykonáváním oddané služby, i když je všude tato služba opakovaně zdůrazňována, jako například v tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20). Bhagavad-gītā (18.55) také prohlašuje: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ – „Nejvyššího Pána lze poznat takového, jaký je, jen oddanou službou.“ Chce-li někdo opravdu Nejvyšší Osobu poznat, musí přijmout cestu oddané služby, a ne ztrácet čas bezvýslednou filosofickou spekulací, plodonosným jednáním, mystickou jógou nebo tvrdou askezí a odříkáním. Jinde v Bhagavad-gītě (12.5) to Pán potvrzuje: kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām – „Pro ty, jejichž mysl lpí na neprojevené neosobní podobě Nejvyššího, je pokrok velice nesnadný.“ Lidé, kteří jsou připoutaní k Pánovu neosobnímu rysu, musí podstupovat velké těžkosti, ale ani pak nejsou schopni Absolutní Pravdu poznat. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11) vysvětluje: brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Dokud člověk nepozná Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je zdrojem jak Brahmanu, tak Paramātmy, nachází se, co se týče Absolutní Pravdy, stále v temnotě.