Skip to main content

Bg. 18.55

Verš

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

Synonyma

bhaktyā — čistou oddanou službou; mām — Mě; abhijānāti — lze poznat; yāvān — nakolik; yaḥ ca asmi — jaký jsem; tattvataḥ — pravdivě; tataḥ — potom; mām — Mě; tattvataḥ — pravdivě; jñātvā — znající; viśate — vstupuje; tat-anantaram — potom.

Překlad

Poznat Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, tak, jak jsem, lze jedině oddanou službou. A ten, kdo si Mě je díky takové oddanosti plně vědom, může vejít do Božího království.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, a Jeho úplné části nelze poznat spekulativním uvažováním a nemohou Je poznat neoddaní. Ten, kdo chce poznat Nejvyšší Osobnost Božství, se musí uchýlit k čisté oddané službě pod vedením čistého oddaného. Pokud to neudělá, zůstane mu pravda o Nejvyšší Osobnosti Božství skryta. Jak již bylo řečeno zde v Bhagavad-gītě (7.25), Pán se nevyjevuje každému (nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya). Nikdo nemůže poznat Boha pouze na základě učenosti či myšlenkové spekulace. Pochopit, co znamená Kṛṣṇa, může jen ten, kdo je na úrovni vědomí Kṛṣṇy a oddané služby. Vysokoškolské tituly nikomu nepomohou.

Každý, kdo je plně obeznámen s vědou o Kṛṣṇovi, bude způsobilý vejít do duchovního království, do Kṛṣṇova sídla. Stát se Brahmanem neznamená ztratit svou totožnost. Je tu oddaná služba, a tak zde musí být Bůh, oddaný a činnosti oddané služby. Toto poznání není nikdy zničeno; ani po osvobození. Osvobození si vyžaduje zbavit se pojetí hmotného života — v duchovním životě existuje tentýž rozdíl, tatáž individualita, ale na úrovni čistého vědomí Kṛṣṇy. Je omyl se domnívat, že slovo viśate (vstupuje do Mě) potvrzuje monistickou teorii o splynutí živé bytosti s neosobním Brahmanem. Viśate znamená, že živá bytost může vstoupit do sídla Nejvyššího Pána, aniž by ztratila svou individualitu, a tam Mu v Jeho společnosti sloužit. Například pták se zeleným peřím nevletí do koruny zeleného stromu proto, aby s ním splynul, ale aby mohl vychutnávat jeho plody. Impersonalisté obvykle uvádějí příklad řeky, která se vlévá do oceánu. To může přinést radost impersonalistovi, ale personalista si zachovává osobní individualitu, tak jako si ji zachovává vodní živočich v oceánu. Pokud se v oceánu potopíme dostatečně hluboko, najdeme mnoho živých bytostí. Nestačí znát hladinu oceánu, je třeba mít úplné poznání o tvorech žijících v jeho hlubinách.

Díky své čisté oddané službě může oddaný pravdivě poznat transcendentální vlastnosti a bohatství Nejvyššího Pána. Jak je uvedeno v jedenácté kapitole, lze toho dosáhnout pouze oddanou službou. Totéž je potvrzeno zde: oddanou službou je možné poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, a vejít do Jeho království.

Poté, co živá bytost dosáhne stavu brahma-bhūta, kdy je zbavena hmotných pojetí, začíná její oddaná služba nasloucháním o Pánu. Když se naslouchá o Nejvyšším Pánu, stav brahma-bhūta se projeví automaticky a zmizí hmotné znečištění — chtíč a lačnost smyslového požitku. Oddaný, z jehož srdce mizí chtíč a hmotné touhy, je stále více poután ke službě Pánu a tato připoutanost ho zbaví veškerého hmotného znečištění. V tomto stavu může poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Totéž je uvedeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Proces bhakti neboli transcendentální služba trvá i po osvobození. Vedānta-sūtra (4.1.12) to dokládá takto: ā-prāyaṇāt tatrāpi hi dṛṣṭam. Tím je řečeno, že po osvobození oddaná služba pokračuje. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí, že skutečné osvobození na úrovni oddanosti značí návrat živé bytosti k její vlastní totožnosti, do jejího původního, přirozeného postavení. Toto postavení již bylo popsáno: každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyššího Pána. Její přirozeností je tedy sloužit a tato služba po osvobození nikdy nekončí. Skutečné osvobození znamená zbavit se mylných pojetí.